31 May 2013

Kallelse till Årsstämma

Nytt

Aktieägarna i Bore Tech AB (publ), org. nr. 556578-2637, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2013 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Terminalvägen 24 i Västerås. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels… Läs mer

08 Mar 2013

Köp av aktier

Pressmeddelande

Bore Tech avnoterades från NASDAQ OMX First North den 31 januari 2013. Bolaget har därefter kontaktats av ett antal aktieägare som inte önskar äga aktier i ett onoterat bolag och som inte avyttrat sina innehav… Läs mer

30 Nov 2012

Avnotering av Bore Tech

Pressmeddelande

Styrelsen i Bore Tech har beslutat att avnotera aktien från NASDAQ OMX First North. Handeln i aktien uppfyller inte längre börsens spridningskrav. Vidare är handeln i aktien mycket begränsad. Aktieägare representerande cirka 85 procent av… Läs mer

15 Nov 2012

Ändrat datum för delårsrapportering

Pressmeddelande

Delårsrapporten för perioden januari till september 2012 kommer att offentliggöras den 30 november 2012 i stället för den 16 november som tidigare meddelats. Västerås den 15 november 2012 BORE TECH AB (publ) För ytterligare information kontakta:… Läs mer

30 Aug 2012

Delårsrapport januari till juni 2012

Pressmeddelande

Ekonomiskt utfall • Rörelsens intäkter uppgick till 91,8 MSEK (98,2) • Rörelseresultatet uppgick till -10,3 MSEK (3,1) • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,01) • Likvida medel uppgick till 8,3 MSEK (13,1) •… Läs mer

24 Jul 2012

Order på vattenkraftverk

Pressmeddelande

Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order från Fjellkraft AS. Ordern avser leverans av en Pelton-turbin med tillhörande generator och kontrollsystem. Effekten uppgår till 1,9 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd… Läs mer

06 Jul 2012

Order på plåt till generatorer

Pressmeddelande

Bore Techs dotterbolag, GenerPro AB, har erhållit en order från VG Power AB. Ordern avser leverans av plåt till sju stycken vattenkraftsgeneratorer. Leveranser kommer att ske successivt under hösten 2012 samt början av 2013. Ordervärdet… Läs mer

04 Jul 2012

Order på vattenkraftverk

Pressmeddelande

Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order från Midtunkraft AS. Ordern avser leverans av en Pelton-turbin med tillhörande generator och kontrollsystem. Effekten uppgår till 0,6 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd… Läs mer

02 Jul 2012

Ändrat datum för delårsrapportering

Pressmeddelande

Delårsrapporten för perioden januari till juni 2012 kommer att offentliggöras den 30 augusti 2012 i stället för den 23 augusti som tidigare meddelats. Västerås den 2 juli 2012 BORE TECH AB (publ) För ytterligare information… Läs mer

28 Jun 2012

Exklusivt ramavtal inom vattenkraft värt 700 MSEK

Pressmeddelande

Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har ingått ett exklusivt ramavtal med Scanergy AS i Norge. Ramavtalet avser leverans av turbiner, generatorer och kontrollsystem till cirka 50 anläggningar. Avtalet har ett potentiellt värde om cirka… Läs mer

Arkiv

  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010